تور باغ گیاه شناسی ملی ایران(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد)

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

 

 این تور مختص بازنشستگان شهرداری و همسرانشان می باشد 

 

*بازنشسته محترم در صورت کنسل و یا عدم حضور در تاریخی که ثبت نام نموده اید،سهمیه شما سوخت و هزینه تور از حساب شما کسر خواهد شد

*مبداء تور سراه تهرانپارس، هتل شهر می باشد

*لطفا در انتخاب تاریخ تور خود دقت کرده و در صورت ثبت ، امکان حذف و یا تغییر تاریخ وجود نخواهد داشت

عنوان تور روز برگزاری تور مهلت ثبت نام تور ظرفیت کل تور ظرفیت باقی مانده تور
تور باغ گیاه شناسی ملی ایران(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/01/20 1398/01/18 75 0
تور باغ گیاه شناسی ملی ایران(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/01/27 1398/01/25 71 0
تور باغ گیاه شناسی ملی ایران(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/02/03 1398/02/01 38 0
تور باغ گیاه شناسی ملی ایران(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/02/05 1398/02/04 39 0
تور باغ گیاه شناسی ملی ایران(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/02/10 1398/02/09 30 0