تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از بازارچه 30تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد)

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

بازنشسته محترم در صورت کنسل و یا عدم حضور در تاریخی که ثبت نام نموده اید،سهمیه شما سوخت و هزینه تور از حساب شما کسر خواهد شد

لطفا در انتخاب تاریخ تور خود دقت کرده و در صورت ثبت ، امکان حذف و یا تغییر تاریخ وجود نخواهد داشت

عنوان تور روز برگزاری تور مهلت ثبت نام تور ظرفیت کل تور ظرفیت باقی مانده تور
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از بازارچه 30تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/07/16 1398/07/17 42 0
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از بازارچه 30تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/07/23 1398/07/23 42 0
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از بازارچه 30تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/07/30 1398/07/29 79 0
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از بازارچه 30تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/08/14 1398/08/12 80 0