تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از خیابان سی تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد)

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

بازنشسته محترم در صورت کنسل و یا عدم حضور در تاریخی که ثبت نام نموده اید،سهمیه شما سوخت و هزینه تور از حساب شما کسر خواهد شد

لطفا در انتخاب تاریخ تور خود دقت کرده و در صورت ثبت ، امکان حذف و یا تغییر تاریخ وجود نخواهد داشت

عنوان تور روز برگزاری تور مهلت ثبت نام تور ظرفیت کل تور ظرفیت باقی مانده تور
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از خیابان سی تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/11/16 1398/11/15 25 0
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از خیابان سی تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/11/29 1398/11/28 40 0
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از خیابان سی تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/12/06 1398/12/05 40 13
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از خیابان سی تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/12/13 1398/12/12 40 5
تور یک روزه موزه ملی ایران - موزه آبگینه تهران - بازدید از خیابان سی تیر (هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1398/12/20 1398/12/19 40 30