تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد)

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

 

 این تور مختص بازنشستگان شهرداری و همسرانشان می باشد 

 

*بازنشسته محترم در صورت کنسل و یا عدم حضور در تاریخی که ثبت نام نموده اید،سهمیه شما سوخت و هزینه تور از حساب شما کسر خواهد شد

*مبداء تور سراه تهرانپارس، هتل شهر می باشد

*لطفا در انتخاب تاریخ تور خود دقت کرده و در صورت ثبت ، امکان حذف و یا تغییر تاریخ وجود نخواهد داشت

عنوان تور روز برگزاری تور مهلت ثبت نام تور ظرفیت کل تور ظرفیت باقی مانده تور
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/10/11 1397/10/10 40 0
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/10/18 1397/10/19 40 0
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/10/25 1397/10/22 40 0
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/11/09 1397/12/21 40 0
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/11/16 1397/12/20 39 0
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/11/30 1397/12/20 40 0
تور یکروزه کاخ سعدآباد08:30 صبح(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/12/07 1397/12/05 35 0