تور یکروزه کاخ گلستان+خانه مقدم(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد)

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

*********************توجه*********************

بازنشسته محترم در صورت کنسل و یا عدم حضور در تاریخی که ثبت نام نموده اید،سهمیه شما سوخت و هزینه تور از حساب شما کسر خواهد شد

لطفا در انتخاب تاریخ تور خود دقت کرده و در صورت ثبت ، امکان حذف و یا تغییر تاریخ وجود نخواهد داشت

عنوان تور روز برگزاری تور مهلت ثبت نام تور ظرفیت کل تور ظرفیت باقی مانده تور
تور یکروزه کاخ گلستان+خانه مقدم(هزینه تور نفری 50,000 ریال میباشد) 1397/11/02 1397/12/21 40 0