پیام مدیر عامل

سازمان بازنشستگی شهرداری تهران مفتخر است تا به عنوان یکی از سازمان های بازنشستگی پیش رو در ارایه خدمات به بازنشستگان محترم، گام های موثری را در جهت رفاه حال بازنشستگان و موظفی گیران محترم شهرداری تهران و توانمندسازی هرچه بیشتر این قشر عزیز و گران مایه بردارد.

تلاش همکاران خدوم سازمان بازنشستگی شهرداری تهران آن است تا خدمات هرچه بیشتری در اختیار بازنشستگان محترم شهرداری تهران قرار گیرد